CENNIK USŁUG

Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od stopnia skomplikowania zabiegu

APARATY ZDEJMOWANE (RUCHOME)

APARATY STAŁE

LECZENIE TECHNIKĄ JĘZYKOWĄ (LINGWALNĄ, INCOGNITO)

LECZENIE CLEAR ALIGNER

LECZENIE INVISALIGN

LECZENIE SYSTEMEM BENEFIT

INNE APARATY

ZDJĘCIE APARATU I LECZENIE RETENCYJNE

ZABIEGI DODATKOWE

ZABIEGI DLA PACJENTÓW SPOZA GABINETU
+50% standardowej ceny zabiegu